Doç. Dr. SÜLEYMAN AHMET MENTEŞ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. SÜLEYMAN AHMET MENTEŞ

T: (0282) 250

M amentes@nku.edu.tr

W amentes.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İşletme
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSAT
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME
Öğrenim Yılları: 2008
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: BENTLEY COLLEGE (ABD)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MASTER OF SCİENCE IN FINANCE
Öğrenim Yılları: 1996
Tez:
Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSAT
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İNGİLİZCE İKTİSAT
Öğrenim Yılları: 1994
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İİBF / İŞLETME
2013-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İİBF / İŞLETME
2011-2013
Yrd. Doç. Dr. LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC))
İİBF / İŞLETME
2009-2011
İdari Görevler
MYO/Yüksekokul Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2011-2015
Bölüm Bşk. LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
2009-2011
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Akdöl B., Menteş A., Kadınların Yönetici Pozisyonlarında Yaşadıkları Zorluklar ve Lider Üye Etkileşiminde Cinsiyetin Rolü, Business & Management Studies: An International Journal, vol. 5, pp. 859-879, 2017.
Özgün Makale ULAKBİM
2. Çiftçi G. ., Küçükaltan D. ., Menteş S. A., Empirical Analysis of Crisis Management Practices in Tourism Enterprises in Terms of Organizational Learning, Business & Management Studies: An International Journal, vol. 5, pp. 42-57, 2017.
Özgün Makale ULAKBİM
3. Akkuş Y., Menteş A., Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılımcılarının Girişimcilik Eğilimleri: Trakya Örneği, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, vol. 12, pp. 7-14, 2017.
Özgün Makale
4. Menteş A., Kubaş A., Güt A., Baloğlu S., Tekirdağ İlinde Bulunan Turizm İşletmelerinin Organizasyon Yapılarının İncelenmesi, Social Sciences Research Journal, vol. 5, pp. 28-45, 2016.
Özgün Makale
5. Duygun A., Menteş A., Müşterilerin Sosyo-Demografik Özelikleri ile Hizmet Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: AVM´lerde Bir Uygulama, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 2016.
Özgün Makale
6. Duygun A., Menteş S. A., Kurumsal İtibar ve Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkileri: İstanbul´da Alışveriş Merkezlerinde Bir Araştırma, Business & Management Studies: An International Journal, vol. 4, pp. 125-141, 2016.
Özgün Makale ULAKBİM
7. Kahraman N., Menteş S. A., Arun K., Management of Feelings in Business Life and Research on the Impacts of Emotional Intelligence of Teachers on their Locus of Control , International Journal of Data Analysis and Information Systems , 2015.
Özgün Makale
8. Duygun A., Menteş A., The Impacts of Complaint Satisfaction on Corporate Reputation, Negative Word-of -Mouth Communication and Repurchase Intention, Balkan Journal of Social Sciences (BJSS), vol. 4, pp. 108-120, 2015.
Özgün Makale
9. Adnan D., Menteş A., Kubaş A., The Impacts of Complaint Satisfaction on Corporate Reputattion: A Study on Banking Sector, International Journal of Trade, Economics and Finance, vol. 5, pp. 159-161, 2014.
Özgün Makale SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
10. Duygun A., MENTEŞ S. A., KUBAŞ A., The Relationship Between Corporate Reputation and Service Quality: A Study on Fast-Moving Consumer Goods Market, International Journal of Humanities and Management Sciences (IJHMS), vol. 2, pp. 105-107, 2014.
Özgün Makale SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
11. Turan A. H. ., Menteş S. A., Corporate Governance Practices: Dissemination on Turkish Web Sites, The Journal of Global Technology Management (JGITM), vol. 16, pp. 6-29, 2013.
Özgün Makale SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
12. MENTEŞ S. A., Hammering the Glass Ceiling with Governance Regulation: A Projection on Turkey, Strategic Management Review, vol. 7, pp. 82-92, 2013.
Özgün Makale SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
13. MENTEŞ S. A., Post Privatization Performance Effects of Retained State Control: The Case of HalkBank, International Journal of Business Excellence, vol. 6, pp. 537-552, 2013.
Özgün Makale SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
14. MENTEŞ S. A., TURAN A. H., Assessing The Usability Of University Websites: An Empirical, The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET, vol. 11, pp. 61-69, 2012.
Özgün Makale SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
15. MENTEŞ S. A., Do Partially Privatized Banks Lag Behind in Performance? A Case Study on Vakıf Bank, Journal of Global Business Advancement (JGBA), vol. 5, pp. 321-331, 2012.
Özgün Makale SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
16. Çağlar E., Menteş S. A., The Usability of University Websites: A Study on European University of Lefke, International Journal of Business Information Systems, vol. 11, pp. 22-40, 2012.
Özgün Makale
17. MENTEŞ S. A., An Analysis on Relationship Between Board Size and Firm Performance for Istanbul Stock Exchange (ISE) National Manufacturing Index Firms, Papers on Social Sciences, pp. 3-19, 2011.
Özgün Makale SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
18. MENTEŞ S. A., Gender Diversity at the Board and Financial Performance: A Study on ISE (Istanbul Stock Exchange), Middle Eastern Finance and Economics, pp. 6-15, 2011.
Özgün Makale SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
19. Menteş S. A., Cam Tavan Sorunun Tespitinde Nitel Unsurların Önemi: İMKB 100 Üzerine Bir Çalışma, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, pp. 97-108, 2010.
Özgün Makale Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
20. Menteş S. A. ., Sosyal Sorumluluk Uygulamalarında Yakınsama, EUL Journal of Social Sciences, pp. 35-43, 2010.
Özgün Makale SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
21. Menteş S. A., The Global Compact: Social Responsibility at Global Scale, The Journal of American Academy of Business, pp. 130-136, 2010.
Özgün Makale SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
22. Arıkboğa Ş., MENTEŞ S. A., Türkiye´de Kurumsal Yönetim İklimi , İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, pp. 85-120, 2009.
Özgün Makale Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. Menteş S. A., Handbook of Research on Technology Adoption, Social Policy, and Global Integration, Bölüm: The Role of Institutionalized Corporate Communication Function on Good Governance: An Empirical Analysis on Turkey, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: Mehdi Khosrow-Pour, 2017.
Bilimsel Kitap
2. Menteş S. A., Görpe S. ., Transparency, Democracy and Global Governance, Bölüm: Corporate Governance Failures Are Regulations the Magic Bullet?, Yayın Yeri: Editure Universitatii de Vest, Editör: Delia Virga, 2010.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. Menteş S. A., Kurumsal Yönetişim ve Türkiye Analizi, Yayın Yeri: Derin Yayınları, 2009.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. Çabuk Y. ., Menteş A., Hastahanelerde Stok Yönetimi, VIII. International Balkan and Near East Social Sciences Congress Seriess - Plovdiv/ Bulgaria (21.04.2018-22.04.2018).
Tam metin bildiri
2. Çabuk Y., Menteş S. A., Kamu Hastanelerinde Taşınır Mal Uygulamaları, IBANESS Conference Series - Ohrid / Macedonia (28.10.2017-29.10.2017).
Tam metin bildiri
3. Akdöl B., Menteş S. A., Policies for Managing Adverse Effects of Artificial Intelligence: A Forecast on Turkey, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series III. IBANESS Congress Series-Edirne / Turkey (04.03.2017-05.03.2017).
Özet bildiri
4. Menteş S. A. ., A Proposal to Improve Linaburg- Maduell Transparency Index , 6th International Conference on New Challenges in Management and Business (11.02.2017-12.02.2017).
Özet bildiri
5. Akdöl B., Topak M. S., Menteş A., Usability of Academic Websites: Comparison of Stakeholders Perception , ISC 2016: International Sustainability Congress (01.12.2016-03.12.2016).
Özet bildiri
6. Yılmaz L., Menteş S. A., Bir Karar Destek Sistemi Ateş Desteği Otomasyonunun Askeri Karar Verme Süreci ve Günümüz Muharebelerine Etkileri, IBANESS Conference Series – Prilep / Republic of Macedonia (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri
7. Menteş S. A., Governance of Sovereign Wealth Funds, IBANESS Conference Series – Prilep / Republic of Macedonia (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri
8. Kalender M., Menteş S. A., Turizm aktivitelerinin Kırsal kalkınmadaki Rolü Anonim Şirketlerin Yönetim Ve Organizasyonu, IBANESS Conference Series – Prilep / Republic of Macedonia (28.10.2016-30.10.2016).
Özet bildiri
9. Menteş S. A., Why is Turkey Launching an Sovereign Wealth Fund?, IBANESS Conference Series – Prilep / Republic of Macedonia (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri
10. Erkuş Ş. ., Menteş S. A. ., Muhasebe Paket Programlarının Yönetim Muhasebesinde Kullanımı: Karşılaştırmalı Bir Araştırma, International Balkan and Near East Social Sciences Conference Series (12.03.2016-13.03.2016).
Tam metin bildiri
11. Kubaş A., Menteş S. A., Dede O., Enviromental Problems Caused by Manufacturing Firms Due to High Growth İn Thrace Region of Turkey, International Conference on Business, Finance and Geography (ICBFG 2012) (18.12.2012-19.12.2012).
Tam metin bildiri
12. Menteş S. A., Turan A. H., An Emprical Study on the Website Usability of Namık Kemal University, International Educational Technology Conference (IETC 2012) (11.07.2012-13.07.2012).
Tam metin bildiri
13. Turan A. H., Menteş S. A., Content and Design of Turkish Corporate Web Sites: A Descriptive Study, Conference Proceedings 13th Annual Global Information Technology Management Association (GITMA) World Conference (01.01.2012-).
Tam metin bildiri
14. Görpe S., Menteş A., Reporting System of -The Most Admired Companies of Turkey 2010- and Their Governance Scores, Sinergie Congress, Universita IULM (10.11.2011-11.11.2011).
Tam metin bildiri
15. Düren Z., Menteş A. ., Is Glass Ceiling in Turkey Thicker Than It Seems? A Study on ISE100 (Istanbul Stock Exchange), 18th Annual International Conference of the Association on Employment Practices and Principles (AEPP) (29.09.2010-01.10.2010).
Tam metin bildiri
Ödüller
1. Ahmet Menteş, “Sosyal Sorumluluk İlkelerinden On Emir’e,” Deloitte Bilimsel İnceleme Yarışması 2008, İKİNCİLİK ÖDÜLÜ, 2008.